De toekomst van zorg 1

Door Paul Lafranca

De toekomst van zorg 2

De toekomst van zorg1 is eigenlijk de toekomst van de samenleving. Want er spelen veel zaken tegelijk: een steeds ouder wordende bevolking, een grotere behoefte aan zorg en een zeer grote behoefte aan goed gekwalificeerd zorgpersoneel, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt.

Deze issues kunnen we als TSN niet zelf oplossen, maar bieden we het hoofd in goede samenwerking met andere zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Preventie speelt hierin een belangrijke rol en deze rol zal in de toekomst alleen nog maar groeien. Door samen proactief te kijken naar de oorzaken van zorg, kunnen we wellicht de behoefte daaraan  voorkomen of uitstellen. Door eenzaamheid te bestrijden bijvoorbeeld of andere maatschappelijke problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken voordat er een zorgvraag uit ontstaat. Ook verwacht ik dat de plaats die mantelzorg en familiezorg innemen groter zal worden.

Wat het meest belangrijk is om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen blijven leveren, is oprechte aandacht voor onze medewerkers. We waarderen onze medewerkers en willen ze optimaal inzetten voor de zorg voor onze cliënt, mét daarbij oog voor hun eigen werk- en leefbalans. Digitalisering helpt hierbij. Bij zorg die niet essentieel door een mens gedaan hoeft te worden, zetten we technologie in. Uiteraard zonder dat de kwaliteit van leven in het geding komt. We zien zelfs vaak dat de inzet van zorgtechnologie de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en daarmee zijn zelfwaardering. De inzet van zorgtechnologie zal in de toekomst van de zorg de standaard zijn.

Al deze ontwikkelingen kunnen alleen maar groeien als mensen en organisaties zich blijven ontwikkelen. Het is belangrijk om te blijven leren en zo zelf eigenaar te zijn van je eigen vakmanschap. Voor TSN is dit niet voor niets een van onze kernwaardes. Dat is al zo en dit zal in de toekomst ook zeker zo blijven.

De zorgsector en de daarbij behorende organisaties zullen zich aan moeten passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe tijden. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat we kunnen bouwen aan een samenleving die dit aankan. Samenwerking op alle fronten, domeinoverstijgend, is daarvoor nodig. In die zin gaan we een uitdagende en daarom ook mooie toekomst tegemoet.


1 De behoefte aan zorg kan zich op alle leeftijden voordoen, maar dient zich het meest aan op oudere leeftijd. In veel gevallen dus is zorg ouderenzorg.