Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject 1

Door Cees Oprins

ROC Menso Alting bracht mij in contact met Accolade Zorg, onder meer gevestigd in ArendState te Assen. Ik spreek John Post (regiomanager) en Nico Morée (teamcoach) over het ‘Verkort leer-werk-traject’ dat zij samen met Menso Alting hebben ontwikkeld. Het is bijzonder actueel, want in maart gaat het van start. Essentie: deelnemers zullen na (iets minder dan) anderhalf jaar het diploma verzorgende IG (niveau 3) hebben behaald en in ontvangst mogen nemen. Leren en werken gaan gelijk op.

Belang

Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject 2

John Post
‘Over ons belang kunnen we kort zijn: we hebben in de ouderenzorg behoefte aan gekwalificeerde en toegewijde medewerkers. Nu al en in de toekomst nog meer. De markt van zij-instromers biedt goede mogelijkheden. Wij zeggen dan: ga in alle facetten zorgvuldig te werk, zorg dat je deze mensen iets moois te bieden hebt, regel een warm onthaal, dan zijn de kansen op een succesvolle integratie optimaal. En dan is het natuurlijk nodig dat zorgaanbieder en roc de daad bij het woord voegen. Samen kijken we gericht naar hoe we deze groep van deelnemers het beste kunnen bedienen met werken en leren. Deelnemers, roc en zorgaanbieders staan alle drie op groen. Dat maakt dat we meters hebben kunnen maken’

Werven

Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject 3

Nico Morée
‘Wij gaan dit doen met vijf deelnemers. Onze wervingskanalen zijn gericht en persoonlijk. We zien  onze eigen medewerkers als ambassadeurs en we vragen ze om na te denken over wie mogelijk geschikte kandidaten zijn. Verder gebruiken we onze eigen website, ons netwerk in kerkelijk Noord-Nederland en de communicatiemiddelen die de kerken inzetten. Daaruit resulteerden een groot aantal kandidaten. Ons aanvankelijk idee om een filmpje te maken bleek niet eens nodig. Er waren meer dan genoeg kandidaten. Goede kandidaten houden we in portefeuille en ja, wie weet hebben we straks wachtlijsten J. We selecteerden en spraken met negen van hen en we hebben sterk gelet op: wat brengen deze mensen mee? Verdere onderdelen van de werving waren een assessment, een meeloopdag en het betrekken van de teams waarin de nieuwe collega’s worden geplaatst. Deze mensen waren/zijn in allerlei sectoren werkzaam en hebben daarin – maar ook in hun eerder genoten opleidingen – een heleboel kennis en een rijke werk- en levenservaring opgedaan. Dit verklaart overigens tevens de mogelijke vrijstellingen die zij krijgen voor bijvoorbeeld burgerschap, rekenen, Nederlandse taal. En krijgen zij die vrijstelling niet, dan is de kans groot dat zij vlot deze programma’s kunnen doorlopen. Alles wat mensen, in termen van sociale en maatschappelijke vaardigheden, meebrengen, maakt dat wij hen, uiteraard met een goede begeleiding, vanaf dag 1 in de handelingspraktijk kunnen inzetten.’

Begeleiding van de deelnemers

Nico
‘We werven en selecteren intern twee werkbegeleiders die de deelnemers intensief kunnen begeleiden en daar de vereiste tijd voor krijgen. Wij zien het als een mooie uitdaging voor bestaande medewerkers om (deels) in de rol van werkbegeleider aan de slag te gaan.’

Routekaart

John
‘Er is een mooie routekaart gemaakt, waarop de verschillende fasen die de deelnemers doorlopen zijn weergegeven. Zie afbeelding.’

Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject 4

Succesfactoren
Wat zijn de succesfactoren van deze aanpak?

Nico
‘Ik denk op de eerste plaats ons eigen enthousiasme, onze eigen motivatie. Die verschaft ons volop energie, vreugde en ambitie om hiervan een succes te maken. We gaan ervoor!
Wat ik ook ervaar is de positieve opstelling van onze medewerkers die zich ontvankelijk en behulpzaam opstellen en de nieuwe collega’s warm onthalen.’

John
‘Het momentum doet er ook veel toe. Coronaperikelen stemmen mensen tot nadenken over hun toekomstige loopbaan. We hebben dit een hoge prioriteit gegeven, waardoor het concept in korte tijd van de grond is getild.
Een mooie ervaring is dat wijzelf enthousiast zijn, maar van Menso Alting dat enthousiasme evenzeer hebben ondervonden.’

Accolade Zorg: verkort leer-werk-traject 5

Accolade College

John
‘De samenwerking tussen ons en Menso Alting bestaat al langer en heeft eerder al geleid tot Accolade College. Daarin is het al gebruikelijk dat docenten vaak in ArendState zijn. Het verkorte leer-werk-traject borduurt dus verder op een al langer bestaande samenwerking en is daarin weer een nieuwe loot aan de stam. Het zal duidelijk zijn dat het verkorte traject niet eenmalig is, maar dat we dat zullen herhalen, mogelijk ook voor bestaande medewerkers die willen doorstromen.’