Aan het woord: Sonja Arge Kamminga 1
Aan het woord: Sonja Arge Kamminga 2

Cadeautje
Wat heb ik geleerd de afgelopen periode van mijn opleiding  verzorgende individuele gezondheidzorg / maatschappelijke zorg? Poeh, erg veel. Te veel zelfs om op te schrijven, maar ik ga proberen om het in hoofdlijnen weer te geven. 

In februari 2018 ben ik gestart met het traject van Welslagen en heb ik 20 weken boventallig meegedraaid. Deze periode was vooral bedoeld om te kijken of het vak bij me past en of ik de opleiding voor verzorgende IG/MZ zou willen volgen. In deze periode heb ik de bewoners en mijn collega’s leren kennen. Ik heb leren werken met de passieve en actieve lift, hoe je de steunkousen aantrekt, hoe je de rolstoel neerzet, en geleerd dat je bij iedere bewoner weer een andere benadering nodig hebt.

Iedereen is verschillend, bij de een praat je veel, bij de ander weinig, de kledingkeuze en manier van wassen en aankleden vond ik in het begin ook wel heel erg persoonlijk en confronterend. Heel bijzonder dat iedereen zich zomaar liet wassen door mij. Ik leerde om met veel collega’s om me heen samen te werken. Vaak dacht ik na over: wat vinden ze van mij? doe ik het wel goed? Iedereen heeft immers een mening.

Weer naar school, opdrachten inplannen en uitvoeren, balans vinden tussen thuis, kinderen, werk en ontspanning. Dit vind ik zelf wel het moeilijkste, de dag is zo voorbij en in de avond kan ik mij niet meer goed concentreren voor school (leerwerk).

In september 2018 ben ik begonnen met de verkorte opleiding verzorgende IG/MZ op het Noorderpoort, en heb ik een BBL-contract gekregen bij Noorderzorg (werken en leren). Ik ben nu door naar leerjaar 2.

Afgelopen jaar heb ik vooral geleerd dat ik voor mijzelf beter moet leren opkomen, eerder moet aangeven wanneer ik iets niet snap en meer moet opschrijven. Bijvoorbeeld elke dag een kort stukje over hoe de dag ging en hoe ik heb gehandeld. Dat biedt goede aanknopingspunten voor mijn gesprekken met de werkbegeleider. Als ik ideeën heb voor een opdracht moet ik dat direct opschrijven, want anders zou ik ze vergeten. Ik leerde om leerdoelen te stellen, om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Ik leerde assertief te zijn en bij collega’s aan te kaarten wanneer ik wat kan oefenen. Ik leerde wanneer je hulp moet inschakelen. Bij crisis bijvoorbeeld als je een bewoner liggend op de grond aantreft.

Zelfstandig mensen uit bed begeleiden, rapporteren wat je hebt gedaan, en veranderingen die je hebt opgemerkt tijdens de adl.

Bij de dagbesteding zelfstandig werken, samen eten, spelletje doen, samen zingen en naar wc begeleiden.

Verslagen schrijven van uitgevoerde opdrachten in praktijk. Het begeleiden van bewoners en het onderkennen van de gezondheidstoestand. Voor de klas staan en een presentatie geven (heel erg moeilijk). Leren vertrouwen te hebben in mijzelf en als het misgaat daar uiteindelijk toch een cadeautje uit kunnen halen. Want zo vat ik het graag op: werken en leren brengt mij elke dag wel weer een cadeautje.