Aan het woord: Kelly Posthumus 1
Aan het woord: Kelly Posthumus 2

Leerervaring Ketenstage
Een ketenstage biedt kansen, die een reguliere stage niet biedt. Dit is wat Kelly Posthumus heeft ondervonden tijdens haar stage van 3 keer 6 weken.

Omdat de periode maar kort is dat je onderzoek mag doen naar een cliëntprobleem, is er weinig tijd om te oriënteren op het werkveld. Kelly merkte op dat medewerkers van een afdeling waar ze stage liep, verwachtten dat de nadruk werd gelegd op automatiseren; meewerken op de afdeling. Vanuit de rol van regisseur in de zorg, was o.a. het voorbereiden en voorzitten van een multidisciplinair overleg haar leerdoel. Voor Kelly was het spannend en lastig om op te komen voor haar eigen leerproces. Zeker toen ze merkte bij medewerkers dat ze dit niet gewend waren.

De begeleiding vanuit de Hanzehogeschool, intervisie met medestudenten die ook dit traject volgen, deelnemen aan leergemeenschappen, maar vooral het zich bewust zijn van de korte duur van de stageperiode – waarin je op scherp wil staan – heeft gemaakt dat Kelly duidelijk haar grenzen aan leerde geven in dit proces.

Het heeft haar veel zelfvertrouwen gegeven door dit bespreekbaar te maken. Ze heeft geleerd dat opkomen voor je eigen leerproces niet negatief is. Leren bij ‘bounded freedom’ geeft vrijheid in de eigen regie. Wat ík wil leren, staat voorop.

Kelly merkte dat ze heel goed wist wat ze wilde leren, maar het proces nog moest ontwikkelen. In haar huidige werkzaamheden merkt zij dat dit leermoment haar veel heeft gebracht en zij haar regiefunctie hierdoor prima kan vervullen.

Je leert wat je wilt leren en niet wat je moet leren!