Tijd voor een ander verhaal 1

Door Cees Oprins

Twaalf organisaties in de ouderenzorg in Midden-Brabant werken samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, vinden zij dat grondige vernieuwingen nodig zijn. Want de vergrijzing piekt, de vraag naar zorg is groot, de zorgkosten lopen op, personeelstekorten nemen toe. Goede zorg is straks om allerlei redenen niet meer te organiseren. Het moet anders! En dat begint bij goed zorgen voor jezelf en voor elkaar!

We moeten meer dan ooit samen optrekken. Ouderen met ouderen en hun informele netwerken en zorgprofessionals in de verschillende zorgsectoren met andere partners in zorg en welzijn,  gemeenten, onderwijs en woningcorporaties. Samen richting geven.

Actieve voorbereiding op ouder worden
Oud worden en oud zijn horen bij het leven, maar een actieve voorbereiding op ouder worden kan bijdragen aan een onbezorgde oude dag. Dat betekent nu al voorsorteren op omstandigheden die onvermijdelijk horen bij het ouder worden. Om straks vragen en problemen voor te zijn. Vragen als: moet ik nu mijn huis aanpassen of ga ik als het moet verhuizen? Heb ik mijn financiën op orde als me straks iets overkomt?  Wat doe ik om mobiel en gezond te blijven? Wie is er in mijn netwerk om mij te helpen als het wat minder gaat? Welke professionele of technologische hulp is beschikbaar? Waar kan ik dat halen en wat kost het allemaal? Vragen die niet aan de orde lijken als alles goed gaat, maar vaak dringend of zelfs acuut (kunnen) worden als het minder gaat.

Wat kunnen we doen?
Bij de gedachte van actieve voorbereiding op ouder worden, passen de volgende zes suggesties:

 1. ouderen op verschillende manieren informeren en prikkelen om na te denken over hoe zij zich kunnen voorbereiden op omstandigheden die horen bij ouder worden. Dan kunnen zij op basis van realistische informatie bewuste keuzes maken over leefstijl, wonen, welzijn en andere mogelijkheden die helpen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven;
 2. ouderen bekend en vertrouwd maken met de inzet van (zorg)technologie als ondersteuning bij wonen, zorg en welzijn;
 3. verwachtingen over beschikbaarheid van zorg bespreekbaar maken;
 4. ouderen met vragen verwijzen naar het juiste loket;
 5. zorgvragen vóór zijn door samen met cliënt, netwerk en partners tijdig gezondheidsproblemen te signaleren, te voorkomen en te beperken;
 6. mantelzorgers – een onmisbare schakel in de zorg voor ouderen – ondersteunen en hun inzet versterken.

Livestreams
Met vijf livestreams zet Samen richting geven je op een verrassende manier aan het denken over de toekomstige zorg voor ouderen. In elke voorstelling staat een thema centraal:

 1. Actieve voorbereiding op ouder worden
 2. De zorgzame samenleving
 3. De juiste zorg op de juiste plek
 4. De medewerker van de toekomst
 5. Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Richard de Hoop en Tony Bosma dagen de kijkers van de livestreams uit om met minimaal drie personen in gesprek te gaan over actieve voorbereiding op het ouder worden.

Bekijk de trailer: