Waar komt die geestdrift tot veranderen en vernieuwen toch vandaan?

Wordt veranderen en vernieuwen aangejaagd door de Covid-19-pandemie of zijn we met zijn allen toe...

Lees verder