Nicole Frans

Tweespraak

Door
Nicole Frans
|
|
0

Zorggroep Meander biedt diverse vormen van ouderenzorg in Oost-Groningen. Digicoaches worden ingezet om medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Martijn en Nicole delen hun ervaringen als digicoach.