Jan Moedt

Tweespraak

Door
Jan Moedt
|
|
1

Tangenborgh is gespecialiseerd in ouderenzorg met focus op wonen, zorg en welzijn. Dignis biedt belevingsgerichte zorg en streeft naar warme, liefdevolle zorg die aansluit bij persoonlijke behoeften en die van naasten.