Herre van Kaam

Triage

Door
Herre van Kaam
|
|
0

Triage in de ouderenzorg is essentieel voor het bepalen van de aard en urgentie van hulpvragen. Groningen implementeert een efficiënt triageproces om bestaande deskundigheden optimaal te benutten.