Erik Jansen

Gras

Door
Erik Jansen
|
|
0

Leren is intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd. Stimuleer intrinsieke motivatie, geef ruimte voor ontwikkeling en vergelijk het met gras dat niet sneller groeit door eraan te trekken.