Leren is altijd > Algemeen

Ruimte

Ruimte Ik gun het al mijn medewerkers Wanneer je meer dan 2 meter lang bent, dan heb je de ruimte wel nodig….een bed, kleding, auto’s: alles vraagt extra ruimte. Zo is het ook met teams. Zodra een team meer is dan een verzameling individuen, moet je ruimte...

Aandacht

Alles wat je aandacht geeft groeit… We kennen allemaal de afbeelding wel van het plantje dat water en verzorging krijgt en zo beter groeit en bloeit. Aandacht als levenselixer. Of in ieder geval persoonlijke aandacht om de dag van een cliënt een beetje mooier te maken....

Motivatie

Motivatie: Alles dat zegt: ik ga het doen, ik hou het vol. Veel kinderen krijgen de hoofdsteden van Europese landen slechts met moeite in hun hoofd gestampt, maar ze weten van 2000 Pokémon-kaarten wel exact hoeveel kracht elk poppetje heeft. Hoe kan dat? Wat kun je hiervan opsteken?...

Koploper in Nederland

Donderdag 5 maart 2020 mochten Roeli Mossel en Cees Oprins de benoeming tot koploper in het Actieleernetwerk in ontvangst nemen. ActieLeerNetwerk (ALN) Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld...

Interview Willeke Werkman

Zonder de R van relatie geen R van resultaat. 1) Willeke Werkman, docent van het Alfa College… Inderdaad, ik ben al 12 jaar verbonden aan het Alfa-college. Ik geef les aan niveau 1 studenten van de Entree-opleiding en begeleid studenten op hun stage. 2) Hoe ben jij in je functie...

Verder

Ik neem even tijd om terug te blikken op de werkconferentie op 5 november 2019. Veel deelnemers van allerlei pluimage, nieuwsgierigheid, leergierigheid, ontmoeten van collega’s van andere organisaties, verrassende reacties en aangename feedback aan het eind. En natuurlijk de steeds terugkerende vraag: hoe verder? Wat gaan we hiermee doen? Alle deelnemende zorgorganisaties...

Aan het woord: Jeffrey Botter

Waarom heb ik voor de zorg gekozen? Mijn naam is Jeffrey Botter, sinds begin januari ben ik werkzaam bij het Hooge Heem als leerling verzorgende IG/Maatschappelijke zorg (BBL). Toen ik vorig jaar wegens reorganisatie zonder werk kwam te zitten, ben ik gaan nadenken over wat ik nu echt wilde...

Interview Nicole Doornbos

Ondersteunende rol uitvinden. Jij werkt in Groningen voor twee organisaties. Hoe is dat zo gekomen? Hoe bevalt het? Het Hooge Heem en Vredewold hebben er bewust voor gekozen om de Manager Bedrijfsvoering en Manager HRM dezelfde persoon te laten zijn voor beide organisaties. In de praktijk betekent het dat ik per...

Personeels­samenstelling

De personeelssamenstelling is een van de langste hoofdstukken in het kwaliteitskader. Voorop staat dat de bezetting van afdelingen en teams toereikend is, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat op zich is al een heftige klus. Het gaat om toereikende aanwezigheid en beschikbaarheid van medewerkers, dag en nacht. In de samenstelling van het personeel...

Stelselwijziging

In Buitenhof (27 oktober 2019) noemt minister De Jonge van VWS  een stelselwijziging in de zorg onvermijdelijk. Een stelselwijziging…terwijl de implementatie van de hervorming van de langdurige zorg nog gaande is. De Wet langdurige zorg (Wlz) is van 2014, De Jeugdwet ook van 2014, de (herziening van) de Wet...