Coaching bij Interzorg

Veel organisaties voor verpleeghuiszorg en thuiszorg in Noord-Nederland hebben rollen en functies gecreëerd op het gebied van leren & ontwikkelen. De invullingen en benamingen blijken per organisatie te verschillen, maar meestal zien we drie niveaus: de begeleider van studenten in de handelingspraktijk, de leercoach en...

Wat is een netwerkorganisatie?

In het Convenant Thuis in het Verpleeghuis kozen partijen in 2018 voor de opzet en implementatie van een netwerkorganisatie. Het eigenaarschap is belegd bij alle partners van het netwerk (zorgaanbieders, onderwijsinstellingen mbo en hbo, netwerk ZON en Zorgplein Noord) met de bedoeling ‘daarbinnen krachten en...

Waardigheid

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt in het segment Wonen en welzijn vijf thema’s die leidend moeten zijn in de handelingspraktijk van verpleeghuizen: zingeving, zinvolle tijdsbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers en wooncomfort. In bijlage 2 zijn deze thema’s verder uitgewerkt...

Stip op de horizon

Januari 2020 verscheen Stip op de horizon, een rapport dat voor de ouderenzorg en thuiszorg in de provincie Groningen zicht geeft op de ontwikkeling van de zorgvraag die zich vertaalt in de behoefte aan meer zorgmedewerkers. Het rapport kwam onder de vlag van topic 5...