Waardigheid

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt in het segment Wonen en welzijn vijf thema’s die leidend moeten zijn in de handelingspraktijk van verpleeghuizen: zingeving, zinvolle tijdsbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers en wooncomfort. In bijlage 2 zijn deze thema’s verder uitgewerkt...

Stip op de horizon

Januari 2020 verscheen Stip op de horizon, een rapport dat voor de ouderenzorg en thuiszorg in de provincie Groningen zicht geeft op de ontwikkeling van de zorgvraag die zich vertaalt in de behoefte aan meer zorgmedewerkers. Het rapport kwam onder de vlag van topic 5...